Beste ouders en gymnasten

Naar aanleiding van het COVID-19 (coronavirus) heeft Gymfed al zijn evenementen en wedstrijden voor de komende 2 weken afgelast.
Ook wij stellen de gezondheid van onze gymnasten, alsook de bezoekers op de eerste plaats.
Hierdoor hebben wij jammer genoeg het besluit moeten nemen om het kringkampioenschap niet te laten doorgaan op 28 maart.
We hopen dit later op het het jaar wel te kunnen laten doorgaan.
Onze lessen gaan voorlopig wel gewoon door, al vragen we wel aan iedereen om zich te houden aan de maatregelen die de overheid uitschrijft.
UPDATE 12/03/2020: De lessen worden tot nader order tot aan de paasvakantie geschrapt, indien dit zou veranderen, melden we u dit zo snel nagelijk.
UPDATE 19/04/2020: De overheid heeft de maatregelen verlengd tot 3 mei. Tot dan zullen ook onze lessen niet kunnen doorgaan.
UPDATE 03/05/2020: Aangezien de overheid nog niet toestaat om terug te kunnen beginnen, blijven de lessen voorlopig afgelast. 

 

 

Dear parents and gymnasts,

Due to the COVID-19 (Coronavirus), Gymfed had cancelled all events and competitions for the next two weeks. 
We as well put the health of our gymnasts and supporters first. 
Because of this, we have made the decision that the Kringkampioenschap planned on March 28 will be cancelled. 
We hope to be able to have the event later this year.
Our lessons however will continue as planned, although we ask you abide by the measures taken by the government.
UPDATE 12/03/2020: Lessons will be cancelled until the Easter holidays. If this were to change, we will inform you as soon as possible!
UPDATE 19/04/2020: The government has prolonged the measures until May 3rd, till then there will be no lessons.
UPDATE 03/05/2020: Seeing as the government doesn’t allow group sports yet, there will be no lessons until further notice.

 

Chers parents et gymnastes,

A cause de COVID-19 (Coronavirus), Gymfed a annulé ces événements et concours pour les 2 semaines prochaines. 
Nous accordons la priorité à la santé des nos gymnastes et supporters.
De ce fait, nous avons pris la décision pour annuler le Kringkampioenschap qui était prévu le 28 Mars.
Nous espérons de reprendre l’événement plus tard cette année.
A ce moment nos leçons prends place comme normal, mais nous demandons de suivre les mesures de la gouvernement
UPDATE 12/03/2020: Les leçons sont annulés jusqu’à les vacances du pâques. S’il y auront encore des changements, nous vous tenons au courant.
UPDATE: 19/04/2020: Le gouvernement a prolongé les mesures jusqu’au 3 Mai. Il n’y aurons pas de 
leçons jusqu’à ce moment. 
UPDATE: 19/04/2020: Car le gouvernement n’autorise pas les sports, il n’y aurons pas des leçons jusqu’à nouvel ordre. 

 

Laatste update: 4 Mei 2020
Last update: May 4,  2020
Dernier mise à jour: 4 Mai 2020