Officieel mag rode neuzen dit jaar reeds gepasseerd zijn, dat betekend niet dat we ons niet een heel jaar inzetten voor het welzijn, zowel fysiek als mentaal, van onze gymnasten, leiding, sympatisanten,…

Dit jaar ligt onze focus bij onze kleutertjes en gymkids. Kinderen spenderen, naast thuis en op school, namelijk ook veel tijd op de sportclub, de leiding organiseert hierom een ouder-kind les, zodat ouders ook eens mee de leefwereld van hun kind tijdens de training kunnen ervaren.

We vragen hiervoor een kleine bijdrage van €1, die integraal gaat naar de Rode Neuzendag.

Op zaterdag 21 december kan u als ouder van onze kleuters en gykids dus gewoon mee deelnemen aan de les. Tot dan?