Beste ouders en gymnasten,

Vanaf 1 september kunnen we er weer aan beginnen, het nieuwe sportseizoen!

Net zoals de scholen hebben ook de sportsectors kleurencodes toegewezen gekregen. Deze geven aan welke maatregelen er moeten gevolgd worden in functie van de COVID-pandemie. Net zoals de scholen beginnen wij in code Geel. Dit wil concreet zeggen dat alle groepen kunnen opstarten, mits enkele bijkomende maatregelen. Bekijk ook zeker nog een keertje het LESSENROOSTER zodat je zeker op het juiste moment er bent.

Met deze brief willen we u dus op de hoogste stellen van hoe het (begin van) het sportjaar zal verlopen. Wij zullen u ook op de hoogte houden mocht de kleurencode voor onze sport veranderen, en wat deze veranderingen zal inhouden voor u.

Het belangrijkste punt dit op dit moment is dat we nog geen ouders kunnen toelaten in onze sportzaal. U dient uw kind af te zetten aan de zijdeur, hier zal iemand van de leiding staan. Na de les zal u uw kind kunnen ophalen aan de witte deur aan de andere kant van de sporthal. (GRONDPLAN) Hier dient u te wachten tot we uw kind naar buiten brengen. Het dragen van een mondmasker tijdens het afzetten en ophalen van uw kind is verplicht. Ook zal u zich even moeten registreren wanneer u uw kind afzet. Dit zal u ter plekke worden gemeld hoe u dit dient te doen.

Aangezien de ouders niet mee binnen mogen, vragen we om de kinderen ineens in sportkledij naar de turnkring te brengen. Op deze manier moeten ze enkel nog de schoentjes wisselen in turnpantoffeltjes, en kan de les ook vlot starten.

Ook voor de lessen op zich worden extra maatregelen genomen. Wanneer u uw kind heeft afgezet zal hij eerst zijn handen grondig wassen. Daarna mag hij de zaal betreden. Al onze toestellen en al het materiaal zal in deze zaal ook door onze leiding voor en na de les worden ontsmet. Tijdens de les zal er ook extra op worden toegezien dat alles veilig verloopt en bijgestuurd waar nodig. Wanneer de les gedaan is, passeren de kinderen nog een keer om hun handen grondig te wassen. Daarna zal je ze aan de witte deur kunnen ophalen.

Indien je merkt dat je kind ziek is, of zich ziek voelt, of koorts heeft wat dan? In deze gevallen blijf je thuis. Dit om te voorkomen dat je andere gymnasten of de trainers aansteekt. Indien je kind tijdens de les een van deze symptomen vertoont, contracteren we u met de vraag om uw kind zo snel mogelijk af te halen.

 

Dus kort even samenvatten wat er moet gebeuren wanneer je een lesje komt turnen.

  1. Indien je kind ziek is, zich ziek voelt of koorts heeft blijf je thuis.
  2. Je kind komt in sportkledij naar de sporthal.
  3. Je zet je kind af aan de zijingang, met een mondmasker en respect voor de social distancing.
  4. Je kind gaat eerst (met hulp) de handen grondig wassen vooraleer de zaal te betreden.
  5. Je kind volgt de turnles, en volgt de extra richtlijnen van de leiding.
  6. Na de les gaat het kind eerst nog een keer grondig de handen wassen.
  7. Aan de witte deur kom je je kind ophalen, met mondmasker en respect voor de social distancing.

 

Maar waar het vooral om draait, je kind heeft even een uurtje plezier in het sporten!
Bij vragen kan je nog steeds terecht op onze website, facebookpagina of via mail.

Met sportieve groeten
De Leiding en het Clubbestuur